CEA


(Collie Eye Anomally)
En arvelig sygdom, der karakteriseres ved en unormal udvikling af øjet. Der findes mange grader af CEA, lige fra den milde form, hvor der er tale om en manglende udvikling af årehinden bagest i øjet, til de alvorlige tilfælde, hvor der er pletvise områder, hvor årehinden helt mangler. Der kan forekomme hævninger og udposninger i senehinden, der kan udvikle både nethindeløsning og blødninger. Dette er dog meget, meget sjældent hos Border Collier.

CEA kan optræde i to former:

  • Chorio-retinal Dysplasi (CH)
  • Colobom (synsnervebrok eller senehindebrok).

CHORIO-RETINAL DYSPLASI

Chorio-retinal dysplasi (CH) er en mangelfuld udvikling i årehinden og i den overliggende nethinde i et område i den bagerste del af øjet, tæt på synsnervens indmunding. Chorio-retinal Dysplasi kan give anledning til nedsættelse af synet, men 80-90 % af hundene har ingen synsproblemer.

collie2

Collie, 1 år med Chorioretinal Dysplasi. Til venstre for synsnervens papil er det et blegt og lidt uklart område. hvor nethindens lysende tapet mangler. Blodårerne i den bagved liggende årehinde kan ses. Blodårerne over synsnerven er mere snoet end i et normalt øje.

 

 

COLOBLOM

Coloblom er en mere omfattende fejludvikling af senehinden, hvor der mangler dele af senehinden og derfor opstår der et ”brok” hvorigennem nethinde og blodkar presses ud.

Man taler om et delvist eller totalt synsnervebrok, og sygdommen kan give anledning til mere alvorlige komplikationer, blødninger i øjet, nethindeløsning og blindhed.

collie3