CL


(Ceroid Lipofuscinosis)
En arvelig hjernesygdom, en sjælden, alvorlig og arvelig lidelse, der forekommer hos border collier og flere andre racer. På grund af mangel på et bestemt enzym aflejres der affaldsprodukter fra stofskiftet i centralnervesystemet inkl. hjernen. Lipofuscin er en vokslignende substans, der dog desværre først kan ses i forbindelse med en obduktion.

De første symptomer på CL opdages normalt efter 1 års alderen – og hidtil er ingen border collier med verificeret CL blevet mere end 3-4 år. Skaderne på hjernen viser sig først og fremmest i hundens adfærd: frygt for kendte ting, problemer med synet, unormal gang og dårlig koordination, hyperaktivitet eller demens, og der kan ses krampeanfald.

Der findes ingen behandling mod CL, så det eneste rigtige er aflivning, når diagnosen er stillet. Diagnosen kan stilles ud fra en blodprøve, ved en DNA-test.

CL er en arvelig sygdom, der nedarves såkaldt autosomalt recessivt, dvs. den afficerede hund har to syge gener, ét nedarvet fra hver af forældrene. Begge forældre til en hund med CL vil således være bærere (eller selv syge). Det samme gælder evt. afkom efter en syg hund.

DNA-testen kan bruges til at finde både syge, bærere og raske hunde. Undersøgelsen kan foretages på flere forskellige laboratorier, dog endnu ingen danske. For at undgå at få spredt sygdommen i den danske border collie population, kan man teste hunde, der skal bruges i avl. Da CL heldigvis er sjælden, vil det ikke betyde noget for den genetiske variation i racen at udelukke anlægsbærere fra avlen.