EFTERSØGNING


Mine hunde fungerer som eftersøgningshunde i DCH (Danmarks civile Hundeførerforening)
Eftersøgning er en disciplin, som har til formål at finde genstande som er mistet.


Hunden opfanger en række betydelige faktorer: særlige dufte (særlige for et individ, en gruppe, en art), kemiske lugte (læder, fedt, tøj), ødelagte elementer i området (nedtrampede planter, bakterier som er kommet op til overfladen på grund af huller i jorden osv.), levesteder (skov, eng, afgrøder osv.), vejrforhold.

Dette kræver hunde med følgende kvaliteter: veludviklet lugtesans og en stor koncentrationsevne er vigtigt for ikke at blive distraheret af uvedkommende dufte og miljøet (opmærksomhed og præcision på sporet), dynamik, udholdenhed, styrke og hårdførhed, selvstændighed og endelig modig og upåvirket af uforudsigelige hændelser.

Spændingen i de forskelligartede opgaver, det fantastiske samspil mellem fører og hund samt min fascination for sporarbejde gør at eftersøgningsarbejdet er den helt rigtige hylde for mine hunde og jeg.